محصولات دسته بندی " آموزشگاه نقاشی "

نقاشی با سیاه قلم
نقاشی با سیاه قلم

سبک سیاه قلم با تکنیک و روشی کاملا متفاوت  ارائه میگردد. متد اجرایی سیاه قلم هایپر رئال که توسط ما تعلیم داده میشود حاصل تحقیق و مطالعه، تجربه اندوزی، و بروزآوری مبانی و زیر ساختهای دانشی سبک نقاشی های فرا واقعگرایانه میباشد. و این مهم میسر نشده است جز با تحقیق و جستجوی آخرین تحولات روز جهان در این زمینه. آموختن فنون این دوره ها نیازمند صرف وقت، دقت و بکار بردن نهایت ظرافت و ریز پردازی تکنیکی است.

موجود نیست

نقاشی چهره
نقاشی چهره

پرداختن به چهره نگاری با درصد جزئیات بالا، از جهت گیریهای اصلی سیاست آموزشی موسسه میباشد و در دوره تخصصی چهره هنرجویان به کسب تجربیات تکنیکی و مهارتی نائل میگردند. نا گفته نماند که سطح مهارت تکنیکی هنرجو در مقوله طراحی، از اثر گذارترین عوامل پیشرفت هنرآموزان در این مرحله میباشد. کسب تجربه موفق در این دوره نیازمند تمرین و ممارست زیاد است. گرایش غالب بر آثار، سبک رئال و هایپر رئال میباشد.

موجود نیست

نقاشی رنگ روغن
نقاشی رنگ روغن

تدریس رنگ روغن با تکنیکی متفاوت، طبق روشها و مراحل اصولی تدوین شده در آموزشگاه صورت میگیرد. آموختن رنگ روغن خصوصا نیازمند استفاده از ابزار و موادی است که توسط اساتید و بر مبنای تجارب عملی و مطالعاتی ایشان، معرفی میگردد. طراحی پیش نیاز اصلی این دوره بوده و بدون داشتن حد اقل استانداردهای لازم در این زمینه، امکان گذراندن موفقیت آمیز دوره رنگ روغن تقلیل میابد. سبک غالب رایج در این دوره، سبک های واقعگرایانه میباشد.

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " آموزشگاه نقاشی "


فروشگاهی وجود ندارد