محصولات دسته بندی " سالنامه "

سالنامه آیدین F40
سالنامه آیدین F40

سالنامه آدیدین کدF40 محصولی زیبا و باکیفیت میباشد که نوع جلد آن ترمو سه لت مگنتی دور دوخت بوده که از قطع وزیری میباشد.همچنین محصول دارای صفحات داخلی دو رنگ می باشد که تعداد336 صفحه نیز در آن جای داده شده است میباشد.سالنامه دفتر یا کتابی است دست‌نویس یا چاپ‌شده که درمورد رویدادهای اتفاق‌افتاده در یک سال اطلاعاتی می‌دهد. سالنامه‌ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی را پوشش دهند یا تنها به یک موضوع بپردازند. سالنامه می‌تواند شامل فهرست مناسبت‌هایی باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده‌اند تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان‌های نام‌آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه می‌تواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبهٔ قانونی داشته باشد. سالنامه از ترکیب دو کلمه «سال» و «نامه» تشکیل شده و شاید به این دلیل باشد که سالنامه، مجموعه‌ای از نامه‌هایی است که فرد برای سال می‌نویسد یا برعکس. یعنی سال (گذر زمان)، و صاحب سالنامه، نامه‌نگاری‌هایی با یکدیگر ترتیب می‌دهند و به همین دلیل است که برای برخی از مردم، سالنامه یک وسیله کاملاً شخصی محسوب می‌شود.

موجود نیست

سالنامه ایتالیایی کد4
سالنامه ایتالیایی کد4

همنشــینی چــوب و پارچــه بــه همــراه صحافــی، اثر زیبــا و یکتایــی چون ســالنامه ایتالیایــی را رقــم می زنــد. هارمونــی عطف هــا و جلدهــای رنگیــن ایــن ســالنامه، گزینــه ای مناســب بــرای  دوســت داران ســبک مــدرن و مینیمــال اســت.

موجود نیست

سالنامه اروپایی مگنتی
سالنامه اروپایی مگنتی

سالنامه اروپایی مگنتی محصولی زیبا و باکیفیت میباشد که دارای طراحی منحصر به فردی است.این محصول دارای درب مگنتی و نیز جای مدارک میباشد که شما با خرید این محصول میتوانید مدارک مورد نیاز خود را نیز به همراه داشته باشید.

موجود نیست

سالنامه ارگانایزر قفل تاشو
سالنامه ارگانایزر قفل تاشو

سالنامه ارگانایزر قفل تاشو محصولی زیبا و باکیفیت میباشد که دارای قفل تاشونده است.سالنامه دفتر یا کتابی است دست‌نویس یا چاپ‌شده که درمورد رویدادهای اتفاق‌افتاده در یک سال اطلاعاتی می‌دهد. سالنامه‌ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی را پوشش دهند یا تنها به یک موضوع بپردازند. سالنامه می‌تواند شامل فهرست مناسبت‌هایی باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده‌اند تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان‌های نام‌آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه می‌تواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبهٔ قانونی داشته باشد. سالنامه از ترکیب دو کلمه «سال» و «نامه» تشکیل شده و شاید به این دلیل باشد که سالنامه، مجموعه‌ای از نامه‌هایی است که فرد برای سال می‌نویسد یا برعکس. یعنی سال (گذر زمان)، و صاحب سالنامه، نامه‌نگاری‌هایی با یکدیگر ترتیب می‌دهند و به همین دلیل است که برای برخی از مردم، سالنامه یک وسیله کاملاً شخصی محسوب می‌شود.

موجود نیست

سالنامه ارگانایزر قفل رمزدار
سالنامه ارگانایزر قفل رمزدار

سالنامه ارگانایزر قفل رمز دار،محصولی زیبا و باکیفیت بوده که دارای طراحی مدرن و جدید میباشد.طراحی این محصول به گونه ای است که دارای رمز میباشد که با قفل کردن سالنامه،نوشته ها و محتویات داخل آن سربسته باقی خواهد ماند.سالنامه دفتر یا کتابی است دست‌نویس یا چاپ‌شده که درمورد رویدادهای اتفاق‌افتاده در یک سال اطلاعاتی می‌دهد. سالنامه‌ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی را پوشش دهند یا تنها به یک موضوع بپردازند. سالنامه می‌تواند شامل فهرست مناسبت‌هایی باشد که بنا به تصمیماتی اتخاذ شده‌اند تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان‌های نام‌آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه می‌تواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبهٔ قانونی داشته باشد. سالنامه از ترکیب دو کلمه «سال» و «نامه» تشکیل شده و شاید به این دلیل باشد که سالنامه، مجموعه‌ای از نامه‌هایی است که فرد برای سال می‌نویسد یا برعکس. یعنی سال (گذر زمان)، و صاحب سالنامه، نامه‌نگاری‌هایی با یکدیگر ترتیب می‌دهند و به همین دلیل است که برای برخی از مردم، سالنامه یک وسیله کاملاً شخصی محسوب می‌شود.

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " سالنامه "


فروشگاهی وجود ندارد